Graafinen suunnittelu

Muurlan Opisto


Börjar

26.10.2019

Avslutar

17.05.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

8op


Utbildningsområde

Grafisk design

Beskrivning av utbildning

Monimuotokoulutuksessa opiskellaan graafista suunnittelua sekä viestinnän käytäntöjä. Koulutus rohkaisee jatkuvaan oppimiseen ja uusien asioiden omaksumiseen, sillä ala on jatkuvasti kehittyvä ja sidoksissa yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Koulutus antaa alan ohjelmien peruskäytännöt ja ammatillisen sanaston.