Farmasian perusopinnot

Alkio-opisto


Börjar

10.08.2023

Avslutar

18.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Farmaci, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaan.