Eurooppaoikeus (TY)

Alkio-opisto


Börjar

01.03.2021

Avslutar

30.04.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

6 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan.