Eurooppaoikeus (TY)

Alkio-opisto


Börjar

10.08.2022

Avslutar

18.05.2023

Undervisningsspråk

Englanti

Utbildningens omfattning

6 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan. Opetus toteutetaan myöhemmin tarkentuvana ajankohtana lukuvuoden 2022-2023 aikana.