eSports

Kauhajoen evankelinen opisto


Börjar

09.08.2021

Avslutar

20.05.2022

Utbildningens omfattning

65 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

E-sport

Beskrivning av utbildning

Elektroniseen urheiluun tähtäävä linja antaa pohjan yksilö- sekä joukkuepelaamisen perustaitoihin kilpailullisesti tietokoneella. Opiskelija voi muodostaa itselleen polun harrastepelaajasta ammattilaiseksi tai tulla hiomaan jo olemassa olevia taitojaan paremmiksi. Opiskelussa keskitytään ammattipelaamisen lisäksi pelisuoritusten analysointiin sekä perinteisen urheilijan tavoin harjoitteisiin omien elintapojen ja stressinhallinnan edistämiseen.