Esittävä taide

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

17.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Konst och kultur, Maskering, Motion och dans, Musik, Teater

Beskrivning av utbildning

Esittävän taiteen linjalla opiskellaan monipuolisesti eri taideaineita. Opintoihin sisältyy draamaa, musiikkia, tanssia, sanataidetta sekä maskeerausta. Lukuvuoden aikana pääsee tutustumaan itseä kiinnostavaan taideaineeseen, mutta oppimaan samalla paljon myös muista esittävän taiteen lajeista. Taiteiden välinen vuorovaikutus korostuu erityisesti käytännönläheisessä produktiotyöskentelyssä, jossa opiskelija pääsee näyttämölle harjoittamaan omaa esiintyjyyttään. Opiskelu antaa paljon lisäeväitä taide- ja kulttuurialojen jatko-opintoihin.