Esimieskoulutus

Aktiivi-Instituutti


Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Ledarskap

Beskrivning av utbildning