Esihistoriasta keskiajan loppuun

Alkio-opisto


Börjar

21.08.2023

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

5 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Historia

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan.