Erityispedagogiikka

Alkio-opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

18.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Ammattikorkeakouluun orientoiva koulutus, Avoimen yliopiston opinnot, Pedagogik / undevisning och handledning, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning