Erityispedagogiikan perusopinnot (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

24.08.2020

Avslutar

21.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning, Specialundervisning, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Suorita erityispedagogiikan perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.