Erityispedagogiikan perusopinnot (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

22.08.2022

Avslutar

19.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning, Specialundervisning, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.