Kirjoitusviestinnän perusteet (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

26.10.2019

Avslutar

20.12.2019

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

3 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Litteratur och skrivande, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Kirjoitusviestinnän perusteet Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.