Erityispedagogiikan perusopinnot

Kymenlaakson Opisto


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Beskrivning av utbildning

Kokopäiväinen kansanopistolinja käsittää 20 tuntia lähiopetusta viikossa Jamilahden kansanopistossa ja lisäksi opetuksessa käytetään yliopistojen verkko-oppimisympäristöjä. Johdatus kasvatustieteisiin 5 op Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op Kasvatuksen yhteiskunnallinen perusteet 5 op Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op Näkökulmia erityispedagiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op