Erityisoppijan opistovuosi

Jämsän Kristillinen Kansanopisto


Börjar

23.08.2020

Avslutar

08.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Utbildningsområde

Specialundervisning

Beskrivning av utbildning

Erityisoppijan opistovuosi on suunnattu kehitysvammaisille opiskelijoille ja oppimisvaikeuksia kokeville, jotka kykenevät tuetusti opiskelemaan ja asumaan sisäoppilaitoksessa sekä harjoittelemaan itsenäistä elämää ja kodista irtaantumista.