Erityinen tuki ohjauksessa

Peräpohjolan Opisto


Börjar

06.05.2021

Avslutar

19.11.2021

Utbildningens omfattning

200 tuntia


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Koulutus sopii kaikille kasvatus-, opetus ja sosiaalialan ohjaustyötä tekeville, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, nuoria tai aikuisia. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa tunnistaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden pulmia, kuten neuropsykiatrisia häiriöitä, mielenterveysongelmia sekä kehitysvammaisuutta. Opintokokonaisuuden jälkeen osallistujalla on tietoa ja valmiuksia kohdata erilaisia nuoria ja aikuisia, ja he saavat käytännön työkaluja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden ohjaamiseen. Koulutukseen sisältyy työnohjausta.