Englannin kielen perusopinnot (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

26.08.2019

Avslutar

15.05.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

28 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Språk och internationalism

Beskrivning av utbildning

Haluatko kääntäjäksi, tulkiksi tai opettajaksi? Suorita englannin kielen perusopinnot Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Kursseilla on myös natiiveja opettajia!.