Englannin kielen perusopinnot (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

22.08.2022

Avslutar

19.05.2023

Undervisningsspråk

Englanti

Utbildningens omfattning

25 op (JY)


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Englannin kielen perusopinnot 25 op Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.