Englannin kielen perusopinnot (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

23.08.2021

Avslutar

21.05.2022

Utbildningens omfattning

25 op (JY)


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Suorita Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaiset englannin kielen perusopinnot 25 op.