Englannin kielen perusopinnot (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

24.08.2020

Avslutar

21.05.2021

Undervisningsspråk

Englanti

Utbildningens omfattning

28 op (JY)


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Joutsenon Opisto tarjoaa Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti suoritettavaksi englannin kielen perusopinnot.