Englannin kielen perusopinnot

Alkio-opisto


Börjar

10.08.2022

Avslutar

18.05.2023

Utbildningens omfattning

28 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan.