En inkluderande mångkulturell skola (5 sp)

Norrvalla folkhögskola


Börjar

19.02.2021

Avslutar

20.03.2021

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

5 sp


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Det sociala området, Ledarskap, Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Kursen syftar till att utveckla lärarnas beredskap att reflektera och kritiskt granska de normer och strukturer i samhället eller skolan som kan utgöra ett hinder för en inkluderande skolmiljö. I detta arbete är områden som normkritisk pedagogik, intersektionalitet, antirasistisk pedagogik och interkulturell pedagogik centrala. Målet är att kunna diskutera frågor relaterade till funktionsnedsättning, etnicitet, genus och livsåskådning som på olika sätt samverkar i processer som gäller elevers identitetskonstruktion, känsla av tillhörighet, likvärdiga möjligheter och lärande.