Elämässä eteenpäin

Alkio-opisto


Börjar

07.01.2021

Avslutar

18.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Elämässä eteenpäin koulutus on suunnattu sinulle, joka koet oppimisvaikeuksia, olet 18–29-vuotias ja olet vailla koulutus- tai työpaikkaa. Koulutuksessa voit opiskelutaitojen harjoittelun lisäksi etsiä omaa alaasi, kokeilla korkeakouluopintoja, kehittää työelämävalmiuksiasi, parantaa viestintä- ja kielitaitojasi sekä valmistautua valintakokeisiin. Koulutus on maksuton. Seuraava aloitus elokuussa 2021.