Eläintenkouluttajalinja

Pohjois-Savon opisto


Börjar

26.08.2019

Avslutar

22.05.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

35 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Djurskötare

Beskrivning av utbildning

Linjalla käydään läpi oppimispsykologian perusteita eläintenkouluttajan näkökulmasta ja hankitaan tarvittavia tietoja ja taitoja käytännön työskentelyyn. Linja on tarkoitettu kaikille eläintenkouluttamisesta kiinnostuneille, aikaisempaa koulutus- tai työtaustaa ei vaadita. Linja antaa valmiuksia alan jatko-opintoihin.