Ekspressiivinen taideterapia 1.vuosikurssi

Muurlan Opisto


Börjar

22.05.2021

Avslutar

12.12.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Bildkonst, Konst och kultur, Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaan itseen ja elämän ilmiöihin. Tavoitteena yhteyden saaminen taiteiden väliseen työskentelyyn henkilökohtaisena prosessina, laajentaa näkemyksiään ihmisen kasvusta ja muuntumisen mahdollisuuksista, löytää voimaantumisen lähteitä ja keinoja uudistavaan työotteeseen, ymmärtää kokemuksensa kautta ekspressiivisen taideilmaisun prosessia ja viitekehyksen taustalla olevia keskeisiä käsitteitä.