Draamakasvatuksen perusopinnot

Limingan Kansanopisto


Börjar

01.09.2022

Avslutar

31.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Konst och kultur, Teater

Beskrivning av utbildning