Draamakasvatuksen perusopinnot

Limingan Kansanopisto


Börjar

27.09.2021

Avslutar

25.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Teater

Beskrivning av utbildning