Digitaidoilla työelämään – linja

Pohjantähti-opisto


Börjar

10.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Databehandling och datakommunikation, E-sport, Informationsteknik / programmering, Medborgar- och arbetslivsfärdigheter, Media / kommunikation, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Digi -linja on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka haluavat oppia käyttämään paremmin tietokonetta ja digi-laitteita. Opinnoissa otetaan huomioon opiskelijan erityistarpeet, toiveet sekä pyrkimykset. Opinnot räätälöidään opiskelijan omien kiinnostuksien kautta. Linjalla vahvistetaan henkilön tietoteknistä varmuutta, medialukutaitoa ja sosiaalisen median osaamista. Sisällöissä tehdään mm. pelisuunnittelua, koodausta, 3D-mallintamista ja printtaamista sekä käydään läpi tietokoneiden tekninen hallinta.  Linjalla vahvistetaan myös sosiaalisia taitoja ryhmätyöskentelyn muodossa.