Digi­taaliset työ­välineet ja digi­taali­suus työ­elämä­taitoina- kou­lutus

Pohjois-Savon opisto


Börjar

21.08.2023

Avslutar

17.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

53 opintopistettä


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Databehandling och datakommunikation, Fotografering, Humanistiska området och konstbranschen, Informationsteknik / programmering, Konst och kultur

Beskrivning av utbildning

Maksuton koulutus on suunniteltu työelämästä jonkin aikaa poissa olleille ja sinne paluuta suunnitteleville, sekä työelämään palaaville, jotka kaipaavat lisävalmiuksia digitaitoihinsa. Koulutus on suunnattu myös henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita visuaalisesta suunnittelusta ja digitaalisen median ammateista. Koulutukseen ei vaadita alan pohjakoulutusta. Koulutus muodostuu 5 jaksosta. Jokainen opintojakso muodostaa oman kokonaisuutensa, mutta ne limittyvät toisiinsa suuremmaksi kokonaisuudeksi, jossa edetään perusteista yhä syvempään osaamiseen ja osaamisen hyödyntämiseen eri tilanteissa.