Dans / Tanssi

Västra Nylands folkhögskola


Börjar

19.08.2020

Avslutar

20.05.2021

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

35 veckor


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Konst och kultur, Motion och dans

Beskrivning av utbildning

Förbereder för yrkesstudier inom dans- och scenkonst. /// Opetuslinja antaa laajan pohjan tanssin- sekä näyttämötyön ammatti-opintoihin.