CORE 1.0 (Raamatun perusopinnot)

Iso Kirja -opisto


Börjar

10.01.2022

Avslutar

18.12.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30-60 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Församlingsarbete och teologi

Beskrivning av utbildning

Antaa eväitä ja työkaluja seurakunnan nuoriso-, lapsi- tai seurakuntatyöhön. Kehität monipuolisesti Raamatun tuntemustasi, johtajuustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia hengellisessä työssä. CORE 1.0 opintoja voi suorittaa vuoden tai puolen vuoden kokonaisuutena tai osana seurakuntalinjaa tai seurakuntatyön tutkintoa. Opiskelun voi aloittaa tammi- tai elokuussa Keuruulla tai Helsingissä. Haku 15.7./25.12. mennessä.