CORE 1.0 (Raamatun perusopinnot)

Iso Kirja -opisto


Börjar

08.08.2022

Avslutar

18.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30-60 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Församlingsarbete och teologi

Beskrivning av utbildning

Antaa eväitä ja työkaluja seurakunnan nuoriso-, lapsi- tai seurakuntatyöhön. Kehität monipuolisesti Raamatun tuntemustasi, johtajuustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia hengellisessä työssä. CORE 1.0 opintoja voi suorittaa vuoden tai puolen vuoden kokonaisuutena tai osana seurakuntatyön tutkintoa. Opiskelun voi aloittaa tammi- tai elokuussa Keuruulla tai Helsingissä. Haku 15.7./25.12. mennessä.