Communication skills

Joutsenon Opisto


Börjar

13.01.2020

Avslutar

04.05.2020

Utbildningens omfattning

3 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Communication skills 3 op (JY)