Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2020

Avslutar

18.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Biologi, Miljö, Naturvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan.