Avain ammattiin

Pohjantähti-opisto


Börjar

05.08.2019

Avslutar

29.05.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Beskrivning av utbildning

Opiskelijoita ohjataan löytämään oma väylänsä ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Yleisaineita opiskellaan ammatillisen toisen asteen vaatimusten mukaisesti, ja suoritettuja kursseja voidaan hyväksilukea ammattiopistojen käytäntöjen mukaan. Ammatinvalintaa ja työllistymistä tuetaan työ- ja koulutuskokeiluilla.