Arjen Suola, Pieksämäki

STEP-koulutus


Börjar

09.08.2021

Avslutar

20.05.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Hantverk

Beskrivning av utbildning

Koulutuksessa opiskellaan mm. taideaineita, kädentaitoja, musiikkia, kotitaloutta, ilmaisua ja liikuntaa. Opintojen tavoitteena on tukea opiskelijan persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä. Koulupäivän pituus on viisi tuntia (klo 9-14). Opiskelijat voivat opiskella joustavasti erimittaisia aikoja, esimerkiksi 1-5 päivää viikossa oman oppimissuunnitelman mukaan. Maanantai-ryhmä (klo 11-16) on musiikkipainotteinen ja toinen perjantain ryhmistä on teatteri-ilmaisua.