Arjen eväät – linja

Pohjantähti-opisto


Börjar

10.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Utbildningsområde

Specialundervisning, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Linjalla vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja kehitetään valmiuksia itsensä hoitamiseen sekä mahdollisimman itsenäiseen ja sisältörikkaaseen elämään. Linjalla otetaan huomioon opiskelijan erityistarpeet, toiveet sekä pyrkimykset. Sisältöinä mm. Elämäntaitojen opinnot: kotitalous, toimintakyvyn ylläpitäminen, liikunta, vuorovaikutustaidot, itsetuntemus, asiointi, ajankäytön hallinta ja päivittäistoiminnot. Tiedollisten valmiuksien opinnot: äidinkieli ja matematiikka, kansalaisuustietojen ja – taitojen opinnot ja terveyskasvatus. Taitojen opiskelu: kädentaidot, ilmaisuaineet ja digitaidot.