Arjen eväät – linja

Pohjantähti-opisto


Börjar

09.08.2021

Avslutar

27.05.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Specialundervisning, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Linjalla vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja kehitetään valmiuksia itsensä hoitamiseen sekä mahdollisimman itsenäiseen ja sisältörikkaaseen elämään. Linjalla otetaan huomioon opiskelijan erityistarpeet, toiveet sekä pyrkimykset. Sisältöinä Arjen taidot ja elämänhallinta, opiskelu-itsetuntemus- ja työelämätaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, matemaattiset perustaidot- ja ongelmanratkaisutaidot, aktiivinen kansalaisuus, opiskelu- ja urasuunnittelutaidot, suuntautumisopinnot mm. digitaidot sekä taide-kulttuuri ja luontolähtöisyys.