Arabian kielen linja

Joutsenon Opisto


Börjar

22.08.2022

Avslutar

19.05.2023

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Tutustu arabian kieleen uudella opintolinjallamme! Linjan opinnoissa ei vaadita aiempaa kielitaitoa, vaan linja soveltuu kaikille arabian kielestä kiinnostuneille ja esimerkiksi työssään arabiaa tarvitseville. Opintojen jälkeen hallitset arabian kielen perusteet. Oppimisen tavoitteissa korostetaan neljää tärkeää kommunikaatiotaitoa: lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista, puhumista sekä kieliopin ja sanaston oppimista. Kieliopintojen lisäksi linjalla suoritetaan opiston yhteisiä opintoja, ja oppija voi suorittaa myös valinnaisia aineita oman kiinnostuksen mukaan.