Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentava linja

Lehtimäen opisto


Börjar

15.08.2021

Avslutar

04.06.2022


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Beskrivning av utbildning

Opintojen tavoitteena on valmiuksien lisääntyminen hakeutua ammatillista erityisopetusta järjestäviin oppilaitoksiin tai ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen linjoille. Opintoja voidaan painottaa: kotitalouteen, kädentaitoihin, hevostalouteen tai yksilöllistettyihin opintokokonaisuuksiin.