Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentava linja

Lehtimäen opisto


Börjar

11.08.2019

Avslutar

29.05.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Beskrivning av utbildning

Opintojen tavoitteena on valmiuksien lisääntyminen hakeutua ammatillista erityisopetusta järjestäviin oppilaitoksiin tai ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen linjoille. Opintoja voidaan painottaa: kotitalouteen, kädentaitoihin, hevostalouteen tai yksilöllistettyihin opintokokonaisuuksiin.