Ajattelun akatemia -monimuotokoulutus

Perheniemen evankelinen opisto


Börjar

09.08.2024

Avslutar

18.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

12 op. (Koulutus koostuu kahdesta lähijaksosta ja niiden väliin sijoittuvista neljästä etäjaksosta.)


Utbildningsform

Vuxenkompetens: Grundläggande färdigheter och nyckelfärdigheter för arbetslivet

Utbildningsområde

Teologia

Beskrivning av utbildning

Millaisia vastauksia kristillinen maailmankuva tarjoaa tässä moniarvoisessa ja ristiriitaisessa ajassa? Ajattelun akatemia auttaa sinua ottamaan siitä selvää! Kristinusko on älyllisesti varteenotettava vakaumus, joka on muuttanut maailmaa paremmaksi ja muuttaa sitä yhä. Tarkastelemme kurssin kuluessa niin filosofisia, teologisia, historiallisia kuin luonnontieteellisiäkin kysymyksiä siitä vakaumuksesta käsin, että kaikki totuus on Jumalan totuutta. Lisäksi arvioimme, kuinka uskottava kristinuskon sanoma on erilaisten totuusväitteiden ristipaineessa.