Aikusten perusopetus

Eurajoen kristillinen opisto


Börjar

16.08.2021

Avslutar

27.05.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Grundläggande utbildning för vuxna

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna

Beskrivning av utbildning

Tavoitteena on hankkia perusopetuksen päättötodistus ja lisätä jatkokoulutusmahdollisuuksia. Aineet: äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, ruotsi, matematiikka, uskonto, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, kotitalous, tietotekniikka, opinto-ohjaus, musiikki, kuvaamataito, liikunta.