Aikuisten perusopetus, Järvenpää

STEP-koulutus


Börjar

09.08.2021

Avslutar

02.06.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

45 kurssia


Utbildningsform

Grundläggande utbildning för vuxna

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna

Beskrivning av utbildning

Aikuisten perusopetus, eli oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi maahanmuuttaja, jolla ei ole riittävää pohjakoulutusta omasta maastaan. Aikuisten perusopetuksessa voi myös korottaa perusopetuksen arvosanoja tai suorittaa vain osan perusopetuksesta. Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun oppimäärän (aikuisten perusopetus) suorittaminen tai aineopinnot. Koulutus jakaantuu alku- ja päättövaiheen opintoihin.