Aikuisten perusopetus, AIPE, Jatkuva haku

Savonlinnan kansanopisto


Börjar

07.08.2023

Avslutar

25.10.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

Alkuvaiheen laajuus on 38 kurssia. Alkuvaiheeseen kuuluu tarvittaessa lukutaitovaihe. Opiskelu alkuvaiheessa kestää yleensä 1 – 1,5 vuotta. Päättövaiheen opintojen laajuus on 46 kurssia. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen suorittaminen kestää yleensä 1,5 – 2 vuotta.


Utbildningsform

Grundläggande utbildning för vuxna

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Opetus perustuu valtakunnallisiin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Aikuisten perusopetus on kurssimuotoista. Opiskelun tavoitteena on saada perusopetuksen päättötodistus. Päättövaiheen opintojen laajuus on 46 kurssia. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen suorittaminen kestää yleensä 1,5 – 2 vuotta. Aikuisten perusopetuksessa suoritetaan tarvittaessa alkuvaiheen opintoja, mikäli opiskelijan kielitaito tai muut opiskeluvalmiudet eivät riitä päättövaiheen kurssien suorittamiseen. Alkuvaiheeseen kuuluu tarvittaessa lukutaitovaihe.