Aikuisten perusopetus

Seurakuntaopisto


Börjar

12.08.2019

Avslutar

31.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Grundläggande utbildning för vuxna

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna

Beskrivning av utbildning

Koulutus jakaantuu alkuvaiheen ja päättö 1- ja päättö 2-vaiheen opintoihin. Alkuvaihe kestää vuoden ja päättövaiheet 1 ja 2 noin 2 vuotta riippuen opiskelijan lähtötasosta ja etenemisnopeudesta. Opinnot sisältävät peruskoulun ala- ja yläluokkien opetussuunnitelmien mukaisia oppiaineita. Koulutusta järjestetään Jaakkiman ja Järvenpään kampuksilla.