Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen koulutus

Otavan Opisto


Börjar

10.08.2020

Avslutar

29.05.2021

Utbildningens omfattning

1-2 vuotta.


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa täydennetään peruskoulun oppimäärää ja vahvistetaan jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä syyslukukauden loppuun mennessä. Lisäksi edellytetään perusopetuksen alkuvaiheen opintoja sekä riittävää suomen kielen taitoa.