Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutus

Otavan Opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

05.06.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

Vähintään 38 kurssia.


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna

Beskrivning av utbildning

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnoissa opiskellaan peruskoulun tietoja ja taitoja. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opintoihin voi hakea, jos suomen kielen taidot ja tiedot eri oppiaineista eivät vielä riitä aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opintoihin.