Aikuislinja

Reisjärven kristillinen opisto


Börjar

23.08.2020

Avslutar

08.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Hälsa och välmående, Språk och internationalism

Beskrivning av utbildning

Aikuislinjan opintoihin kuuluu mm. englanti, liikunnanohjauksen perusteet, fysioterapian perusteet ja monikulttuurisuusopinnot. Aikuislinjalaiset voivat suorittaa myös avoimen yliopiston opintoja.