10-klassen – Påbyggnad

Borgå folkakademi


Börjar

16.08.2021

Avslutar

24.05.2022

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

36 veckor / 30 h


Utbildningsform

Tionde klassen

Utbildningsområde

Tionde klassen

Beskrivning av utbildning

Vi är alternativet för dig som vill: - förbättra ditt betyg från grundskolan - få ett år till att tänka över yrkesval och fortsatta studier - pröva på nya och spännande saker Du kan höja dina vitsord just i de läsämnen du behöver. Dessutom har du möjlighet att delta i våra praktiska ämnen, teater, film och fotografi. Studierna på 10-klassen är avgiftsfria, inklusive lunch och eftermiddagskaffe.