X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Länkar
Gemensamma evenemang


Foto: MorgueFile.com


På kommande 2016Folkhögskoldagar 2016

hålls den 3 - 5 augusti på Otavan Opisto i St. Michels. Mer info senare.


Tidigare evenemangEkonomidag 3.12.2015, Haaga-Helia, Helsingfors
Aktuella frågor gällande folkhögskolornas ekonomi behandlas under dagen. Seminariet riktar sig till skolornas rektorer och ekonomichefer.

Program (pdf, på finska)
Seminarium om folkhögskolornas grund- och påbyggnadsutbildning
12-13 november 2015, Turun kristllinen opisto, Åbo

Program (pdf, på finska)
Utbildning av gravt handikappade som en specialuppgift i folkhögskolorna.
Förhandlingsdag 17.9.2015, Helsingfors


Program (på finska)
Folkhögskolmöte och jubileumsseglats 6-7.10.2015, Finlandiahuset, Helsingfors/Tallinn
Folkhögskolmöte och Finlands Folkhögskolförenings årsmöte arrangerades i Finlandiahuset den 6 oktober.
Folkhögskolföreningen fyller detta år 110 år och i dessa tecken arrangerades en resa till Estland 6-7 oktober.
Hela programmet (pdf, på finska)
Folkhögskoldagarna 2015

hölls den 8 - 10 juni på Kiljavan opisto i Nurmijärvi.

Program (på finska): PDF
Folkhögskolornas seminarium om grund- och tilläggsutbildning 23–24.4.2015

Finlands Folkhögskolförening arrangerar ett seminarium om grund- och tilläggsutbildning 23–24.4.2015 i Turun kristillinen opisto, Åbo. Seminariet har särskild fokus på Grunderna för läroplanen 2016 samt att orka i arbetslivet.

Föreläsare bl.a.
undervisningsråd Liisa Jääskeläinen, Utbildningsstyrelsen
arbetshandledare Matti Nokela, Aavekonsultit Oy

Program: PDF
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...