X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Länkar
Internationell verksamhet

Foto: Johannes Jansson/norden.org

Finlands Folkhögskolförening deltar i främst nordisk, men även i annan internationell verksamhet. Nedan följer en förteckning över våra viktigaste samarbetspartners.

Nordiska folkhögskolrådet NFR
NFR är Nordens äldsta folkbildningsnätverk. Via webbplatsen hittar du kontaktuppgifter till alla folkhögskolor i Norden samt information om aktuella nordiska projekt.
NFR:s hemsida

Folkhögskolans roll för en globalt hållbar utveckling - NFR:s Vårkonferens i Kungälv 13-14.4.2016: Program och mer information (pdf)

Uttalelse om flyktninger og folkehøgskole i Norge (pdf)

Presentationerna från: NFR:s Vårkonferens 15-16.4.2015 finns länkade i Programmet (pdf). Klicka på de med blått markerade rubrikerna (om du använder Chrome syns inte den blå färgen, inte heller alla presentationer).

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande NVL
NVL är en mötesplats för vuxnas lärande i Norden. NVL förmedlar erfarenheter och innovationer, lyfter fram nordisk expertis och skapar nya samarbetsmodeller genom t.ex. tematiska nätverk.
NVL:s hemsida

Pohjola-Norden
Pohjola-Norden är en medborgarorganisation, vars främsta uppgift är att främja nordiskt samarbete och göra Norden känt i Finland. Pohjola-Norden beviljar också stipendier för folkhögskollärare och -studerande.
Pohjola-Nordens hemsida

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
CIMO är en expert- och serviceorganisation inom internationell mobilitet och internationellt samarbete som koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram (bl.a. Erasmus+ och Nordplus).
CIMOs hemsida

The European Association for the Education of Adults EAEA
EAEA is a European NGO whose purpose is to link and represent European organisations directly involved in adult learning. EAEA promotes adult learning and access to and participation in non-formal adult education for all, particularly for groups currently under-represented.
EAEAs hemsida

The International Council for Adult Education ICAE
ICAE is a global network with a specific mandate to advocate for youth and adult learning and education (ALE) as a universal human right. It is a strategic network that promotes adult learning and education as a tool for active citizenship and informed participation of people.
ICAEs hemsida
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...